A pécsiek segítségét kéri a Babits Gimnázium öregdiákköre

Pályázat keretében a Babits Gimnázium öregdiákköre, a Babits-Komarov Baráti Kör korai dokumentumok, fényképek kutatását kezdte el. Most segítséget kérnek a lakosságtól a további gyűjtéshez.

Uránvárosban található az egyetemi fenntartású PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, melynek elődintézménye – az Újmecsekaljai Gimnázium – a Bánki Donát úti Általános Iskolában működött 1964–1967 között. Az iskola mai épületét 1967-ben adták át.

Az akkor még „Komarov” néven ismertté vált intézményben a gimnáziumi osztályok mellett zöldség-gyümölcs kereskedelmi, földmérő, valamint postás szakközépiskolai osztályok is indultak. A mai intézmény 1990-ben vette fel Babits Mihály nevét, így a pécsi köznyelv már „Babits Gimnáziumként” ismeri.

Az iskola működését több civil szervezet is segíti: a Babits Alapítvány az oktatást és az ahhoz szükséges eszközök beszerzését, Az ifjúság sportjáért Alapítvány kifejezetten a gimnázium diákjainak sporttevékenységét, a Zeneszív Egyesület pedig a zenei és művészeti fejlődést támogatja. Az iskola „öregdiák-szervezete” a már említett gyűjtést is kezdeményező Babits-Komarov Baráti Kör.

Az egyesület elnökétől, Weinreich Lászlótól megtudtuk, hogy az iskola és a Baráti Kör is fontosnak tartja az intézmény múltjának feldolgozását, és az értékek és hagyományok ápolását. Bár az iskola alapítását a bányászat és Uránváros fejlődése tette szükségessé, az intézmény az évtizedek során is része volt és ma is aktív szereplője a város oktatási-, kulturális-, tudományos- és sportéletének. Az oktatásban és a közösségteremtésben méltán vívta ki a városban és a régióban is a hírnevét és elismerését. A babitsos diákok a mindennapi tanulás mellett folyamatosan vesznek részt tanulmányi és számos más versenyen is, igen jó eredménnyel.

A pályázat keretében a Baráti Kör keresi azokat a dokumentumokat, fényképeket, újságkivágásokat, melyek az iskolához és elődintézményeihez tartoznak. Az összegyűjtött dokumentumokból 2020 tavaszán kiállítást és ahhoz kapcsolódóan beszélgetéseket is terveznek.

Keresik és kérik azokat a pécsi, illetve uránvárosi – mostani vagy korábbi lakosokat –, akik családi fényképalbumjaikban a témához kapcsolódó képeket őriznek, hogy a kiállítás megvalósításához kölcsönözzék azokat.

Az eddigi jelzések alapján az egykori uránvárosi betonüzem, a vasúti ipari vágány, a
„kiserdő”, a parkmozi témában merültek fel gondolatok, de a saját gyűjteményből e képek hiányoznak.

A felajánlásokat kérik a Babits-Komarov Baráti Kör részére e-mailben jelezni a bkbk@bkbk.hu címen.

A program Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata szervezésében a Helyi Identitás
és Kohézió Erősítése Pécs Városában (TOP-6.9.2-16-PC1-2017-00001) című projekt keretében valósul meg.

Sajtó neve: PécsMa
Megjelenés ideje: 2019.12.18.
Szerző: Ismeretlen
Pontos elérés: https://www.pecsma.hu/hirzona/a-pecsiek-segitseget-keri-a-babits-gimnazium-oregdiak-kore/?highlight=top-6.9.2.