Pécsen tizenhárom helyi cselekvési tervet készítenek

Jeki Gabriella

A közösségi szerepvállalást erősítenék Pécsen, és ehhez kérik a lakosság segítségét. A közgyűlés most döntött a támogatói szerződés megkötéséről.
Közös jövőkép megvalósításán fog együtt dolgozni a lakosság, az önkormányzat és a Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület. Együtt vállalnak majd szerepet a város közösségfejlesztési folyamataiban, a helyi identitás és kohézió erősítése névre keresztelt, 54 hónapos program március elsején indul.

– A projekt célja Pécs városában a közösségek kezdeményező és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősödésének elősegítése – mondta Őri László alpolgármester. – A projekt megvalósítása során a lakosság aktív részvételére kell helyezni a hangsúlyt, a helyi közösségek tagjai közösen, egymással és a közreműködő szervezetekkel partnerként együttműködve javasolnak programokat, és közreműködnek azok megvalósításában.

Így készülnek a helyi cselekvési tervek, melyekhez hamarosan közösségi interjúk, felmérések, beszélgetések, illetve közösségi tervező műhelyek szervezése és lebonyolítása kezdődik. A jó gyakorlatok, tapasztalatok megismerése, az egymástól tanulás ugyanis segíti a közösségek szerveződését, a kulturális és egyéb programok megvalósulását a városban. A felmérések összesen tizenhárom pécsi, úgynevezett célterületen kezdődhetnek a jövő héten, melyek lefedik a szigeti városrésztől a belvároson át a Mecsek, illetve Vasas és Hird területét. A projekt legalább 33 000 helyi lakos aktív elérését tűzte ki célul.

Helyben aktívak

A helyi cselekvési tervekben foglaltak szerint közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok valósulnak meg. Ezek során a közművelődési, muzeális, könyvtári intézmények és egyéb intézmények, szervezetek, kiemelten közösségi szerveződések és civil szervezetek dolgoznak együtt. A helyi cselekvési tervek tartalmazzák majd a helyi közösségek szükségleteit, a jövőre vonatkozó elképzeléseket, a megvalósítandó programokat, eseményeket, közösségfejlesztő folyamatokat. Ezek legkorábban másfél év múlva készülnek el, mivel a közösségi felmérés és tervezés eredményeire épülnek.

Közös tervezés

Az önkormányzat elsődleges célja a társadalmi kohézió erősítése. Ehhez a közösségi részvételen és munkamódon alapuló közösségi tervezés és közösségfejlesztési folyamatok révén Pécs lakosságának több mint húsz százalékát vonják be. Őri László szerint külön figyelmet kell fordítani azon településrészek lakosságára, ahol a közösségfejlesztés még gyermekcipőben jár, illetve a helyi közösségek, szerveződések nem jellemzők a lakosságra. Ezeken a területeken a közösség magját alkotó személyek megtalálása az elsődleges cél, majd rájuk épülve indulhat a közösségi tervezés.

Sajtó neve: BAMA
Megjelenés időpontja: 2018.02.27
Szerző: Jeki Gabriella
Pontos elérés: https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/pecsen-tizenharom-helyi-cselekvesi-tervet-keszitenek-1264097/