Projektismertető

A kedvezményezett neve:

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület

A projekt címe: A helyi identitás és kohézió erősítése Pécs városában

A szerződött támogatás összege: 442 000 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása: 

A projekt célja Pécs városában a közösségek kezdeményező és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás, a helyi lakosság identitásának erősítése és a társadalmi kohézió elősegítése.

Pécs városában 13 célterületet határoztunk meg a Felhívás feltételrendszerét és a településszerkezetet figyelembe véve:

 1. Belső városrész
 2. Szigeti városrész
 3. Uránváros
 4. Nyugati városrészek
 5. Nyugat-Mecsek
 6. Közép-Mecsek
 7. Kelet-Mecsek
 8. Kelet-Pécs
 9. Somogy-Vasas-Hird
 10. Észak-Kertváros
 11. Közép-Megyer
 12. Dél-Megyer
 13. Déli városrészek

A projekt célcsoportja Pécs lakossága. A projekt teljes megvalósítási időszakában, azaz 54 hónap alatt összesen 33 ezer fő aktív bevonása valósul meg.

A megvalósítás lényege, a közösségi munkamód alkalmazása, hogy a helyi közösségek tagjai közösen, egymással és a közreműködő szervezetekkel partnerként együttműködve tárják fel az igényeket a különböző célterületeken és együttműködés alakuljon ki a közösségfejlesztés helyi szereplői között a rendezvények, programok tervezésében, előkészítésében és megvalósításában, mindez a helyi lakosság bevonásával, közösséggé szerveződésével.

Projekttevékenységek:

 • közösségi részvétellel megvalósuló felmérés és közösségi tervezés
 • helyi közösségi tevékenységek történeti feltárása és a lakosság számára való bemutatása kiadvány formájában;
 • helyi közösségi igényeken alapuló közösségi kezdeményezések generálása, támogatása, közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása
 • meglévő és más TOP projektben fejlesztett közösségi terek lehetőségeinek kihasználása programok, akciók, események és rendezvények szervezésével;
 • együttműködés a helyi civil és közösségfejlesztésben tevékenykedő szervezetekkel;
 • közösségi tájékoztató információs pontok kialakítása és működtetése;
 • a közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének támogatása;
 • együttműködés a Cselekvő Közösségek – aktív közösségi szerepvállalás (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) kiemelt projekttel.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.11.29.
A projekt azonosító száma: TOP-6.9.2-16-PC1-2017-00001