Közösségi cselekvési tervek készültek Pécs 13 városrészében

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2018 márciusában indított TOP-6.9.2-16-PC1-2017-00001 kódszámú „A helyi identitás és kohézió erősítése Pécs városában” című projekt célja a helyi közösségek kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás, a lakosság identitásának erősítése és a társadalmi kohézió elősegítése.

A közösségi munkamód alkalmazására építve a helyi civil szervezetek és a lakosság bevonásával jöttek létre a Pécs egészét lefedő 13 városrész cselekvési tervei. Az előkészítő időszakban, 2019. júniusáig 209 közösségi beszélgetés keretén belül, összesen 168 szervezet 448 programjavaslata alapján elkészült dokumentumok a közel másfél évet felölelő közösségi felmérés eredményeire építő és a helyi közösségek által kezdeményezett 1174 programalkalom megvalósításának szándékát és tervét rögzítik.
Az egyes városrészek hagyományainak, sajátosságainak és közösségi eseményeinek tükrében rendkívül színes, sokrétű tevékenységek kerültek a cselekvési tervekbe. Nagyanyáink gasztronómiai örökségétől a helyi értékfeltáráson át a lakóközösségi játszótér-felújításig, a bányászhagyományok feltárásán és átörökítésén keresztül a panelkörnyezetben kialakítandó teadélutánokig és közösségi kertészkedésig számos, a helyi igényekre reflektáló programhoz lehet majd kapcsolódni 2019. szeptember 1 – 2022. augusztus 31. között.


A TOP-6.9.2-16-PC1-2017-00001 azonosítószámú “A helyi identitás és kohézió erősítése Pécs városában” elnevezésű projekt keretein belül megrendezésre kerülő júniusi közösségi beszélgetés a VIII. Kelet-Pécs célterületen

A cselevési tervek az egyes városrészekre irányuló főbb ismérvek bemutatása, a gazdasági és társadalmi sajátosságok ismertetése, az intézményi ellátottság, valamint a speciális jellemzők szerint épültek fel. Az előkészítő munkához kapcsolódó számadatokban bemutatásra kerültek a városrészi közösségi beszélgetések, valamint a közösségi felmérés során kirajzolódott problématerületek és a városrész erőforrásait jelentő értékek, mint identitáserősítő lehetőségek. A problémahelyzetekre fókuszáló beavatkozási területek összefoglalásában a felmérések eredményeire reflektáló lehetőségeket vettük sorba, és az azok eléréséhez fontos részcélok kerültek meghatározásra. A projekt módszertani útmutatója alapján ezekre épülnek a településrészeken megvalósítandó események és közösségi folyamatok.

A cselekvési tervek szerves részét alkotják a rendezvénynaptárak, melyek időrendi sorrendben mutatják be a 36 hónapon át szerveződő helyi közösségi programokat és programgazdákat. A városrészeken belül aktív civil szervezetek munkája a mindennapokban nem határolható le területileg, így több szervezet több városrészben is aktív szereplőként jelenik meg. Egy-egy program akár mind a 13 területen is megvalósításra kerül majd, melynek eredményeként Pécs város részeinek együvé tartozása fejeződik ki. E folyamatok mindig a szűkebb célterület lakosaival valósulnak meg önálló programelemként, melyek végeredményeként egységes, szerves egységet alkotó közösségi műalkotás születik.


Dr. Haffner Tamás, a Pécsi Helyi Akciócsoport igazgatója ismerteti a TOP-6.9.2-16-PC1-2017-00001 azonosítószámú “A helyi identitás és kohézió erősítése Pécs városában” elnevezésű projekt keretein belül elfogadásra javasolt programjavaslati űrlapokat a IX. Somogy-Vasas-Hird célterületen

Az események és folyamatok jellemzően a civil közösségeknek helyet biztosító kulturális intézményekben, vagy azok hiányában köznevelési intézményekben kerülnek megvalósításra. E programhelyszínek mellett meghatározók a szabadtéri kezdeményezések, így Pécs kedvelt közparkjai és játszóterei is szerves részét alkotják a megvalósítási folyamatnak. A városrészi cselekvési tervek megvalósítását ez év szeptembertől részvételi fórumok keretében követjük nyomon. Az eredményekről városrészenként tájékoztatjuk a lakosságot.

Bízunk abban, hogy a megvalósítási időszak során mind többen csatlakoznak majd a közösségi kezdeményezésekhez, s a pécsi polgárok mind szélesebb aktív közösségi szerepvállalásával valósulnak meg a terveink.

Sajtó neve: PécsMa
Megjelenés ideje: 2019.07.15.
Szerző: Ismeretlen
Pontos elérés: https://www.pecsma.hu/hirzona/kozossegi-cselekvesi-tervek-keszultek-pecs-13-varosreszeben/